Samen naar een energieneutraal Heeze-Leende.

Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende streeft naar een energieneutrale gemeente in 2030.

Duurzame energie of groene energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld! (Wikipedia).


Opgewekt Heeze-Leende
is een coöperatie opgericht door burgers uit de gemeente Heeze-Leende. Wij streven er naar om in 2030 alle energie die binnen onze gemeente verbruikt wordt (elektriciteit, verwarming, etc.) duurzaam op te wekken binnen de eigen gemeente. Een ambitieus doel! Helpt u ook mee?


Advies
Energie besparen
Zonnepanelen

Informatieavonden en beurzen:

Vervolgworkshop:  "Optimaliseren”.

Wij zien u graag op:
Dinsdag 21 januari 2020 in ’t Perron, aanvang 20.00 uur.
In deze workshop gaan we kijken naar energieverbruikers die u onnodig op kosten jagen bijv. oude koelkasten/vriezers, sluipverbruik (centrale afzuiging) en grootverbruik. Onze bespaarcoaches kunnen u hierbij adviseren.

Aanmelden


Nationale Huizenroute

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw huis en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijkt u naar energiebesparende mogelijkheden? Stel uw vraag aan een huiseigenaar met een duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand.

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route, jaarlijks in november krijgt u de mogelijkheid om huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren hun duurzame huis open. In een ongedwongen sfeer heeft u alle tijd om vragen te stellen.

Vanaf oktober kun je zien welke huizen open gaan. Je kunt dan bij één of meerdere huizen inschrijven voor een bezoek.

Naast de Nationale Duurzame Huizen Route in november worden in het voorjaar ook thematours georganiseerd. Een thematour is een verdiepende excursie waarbij een thema of bepaald type woning wordt uitgelicht.


Informatieavond zonnepanelen


Op 4 februari a.s. organiseert energiecoöperatie Opgewekt Heeze Leende opnieuw een informatieavond over zonnepanelen.
Bent u van plan zonnepanelen te gaan aanschaffen of wilt u meer informatie over zonnepanelen in uw specifieke situatie, of ziet u door de bomen het bos niet meer? Meldt u dan aan voor onze nieuwe informatieavond op 4 februari in 't Perron in Heeze. De avond begint om 8 uur en is vrij toegankelijk. U bent van harte welkom. Wel graag van tevoren even aanmelden.


Aanmelden