Zelf opwekken

Energie opwekken

Naast milieuvoordelen zoals CO2 besparing is het vaak ook financieel voordelig om zelf energie op te wekken. Afhankelijk van de situatie is de investering al na enkele jaren terugverdiend. Daarna levert dat 'gratis' elektriciteit op. 

Steeds meer mensen zijn er mee bezig, soms met subsidie. Ook interesse? 

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een heel milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken. Productie van de panelen kost weliswaar energie, maar al na een paar jaar heeft het paneel meer opgewekt dan wat het gekost heeft om het te produceren. 

Windenergie

In de meeste gevallen leveren zonnepanelen meer op, maar voor mensen die het echt graag willen én op een gunstige plek wonen (vaker in het westen en noorden van Nederland), zijn er mogelijkheden met een windturbine op of naast een woning. Kleinere windturbines die met een aangepaste techniek, op of bij een woning voor energie zorgen, komen breder beschikbaar. 

Deelnemen in projecten

Dan gaat het bijvoorbeeld om als particulier te investeren in een zonnepark of windmolen. 

Actueel is het onderzoek naar mogelijkheden om zonnepanelen te installeren op de geluidswal tussen de A2 en het bungalowpark in Leende. Doel van het initiatief is om het bungalowpark energieneutraal te maken. Na eerste onderzoek door de initiatiefnemers, zijn externe deskundigen ingeschakeld voor definitieve beoordeling van realisatiemogelijkheden voor dat zonnepanelenproject. 

Subsidie

  • Terug leveren en de salderingsregeling
    Als meer energie wordt geproduceerd dan er op dat moment verbruikt wordt, wordt het verschil terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Tot 1 januari 2023 wordt de zelfgeproduceerde stroom van huishoudens en kleine bedrijven weggestreept tegen het verbruik op een ander moment. Dit heet salderen. Wordt jaarlijks meer stroom terug geleverd dan verbruikt, dan krijg je een vergoeding. Hoe hoog dat is, verschilt per energieleverancier. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd tot 2031.


 

Warmte opwekken 

Bij een besluit om over te stappen naar het gasloos verwarmen van een woning is het belangrijk om na te gaan of het gewenste resultaat kan worden bereikt. Dan gaat het er vooral om of de woning voldoende is geïsoleerd. Dat zou altijd de eerste stap moeten zijn. 

Warmtepomp

Een warmtepomp maakt gebruik van de warmte uit de buitenlucht, aarde of grondwater om water naar een geschikte temperatuur op te waarderen. Met een warmtepomp is het gebruik van gas niet meer nodig. Met een hybride warmtepomp is dat voor een deel nog wel het geval.

Zonnecollector

Met zonne-energie kan niet alleen elektriciteit, maar ook duurzame warmte opgewekt worden. Dat gebeurt met een zonnecollector.

Subsidie

Particulieren en bedrijven kunnen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie) aanvragen bij installatie van een warmtepomp of zonnecollector.

Advies.

Wil je advies over zonnepanelen? Wij kunnen helpen een goede beslissing te nemen.