Ontwikkelingen rond de energiecoöperatie


Het corona-virus heeft ook invloed op ons functioneren als bestuur en heeft onze wijze van werken veranderd. Zo is het even niet mogelijk om fysiek contact te hebben, wat betekent dat we via online verbindingen vergaderen. Ook komen we voor een energieadvies alleen op huisbezoek als er goede voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Mogelijk komt daar op niet al te lange termijn ook weer verandering in, dat moeten we nog even afwachten. Maar voorlopig zijn we nog even beperkt in ons handelen.

Een andere langzaam ingeslopen verandering is de hoeveelheid werk die we verzetten met een te kleine club vrijwilligers. In de bijna vijf jaar sinds we vrijwel blanco van start zijn gegaan, hebben we een organisatie opgezet en hebben we allerlei zaken aangepakt, die op ons pad kwamen. Sommige daarvan konden we oppakken en afmaken. Soms begonnen we ergens aan waarbij we hobbels en/of regelgeving tegen kwamen waardoor we onze initiatieven al of niet voorlopig in de ijskast moesten leggen. 


Waarin we een goede aanpak en een goed resultaat hebben gevonden zijn onze verschillende vormen van energieadvies. Echter, wanneer we niet ten onder willen gaan ons eigen succes, zullen we ons daar moeten aanpassen.

We kennen momenteel drie verschillende soorten energie adviezen:

  • Een cyclus van drie avonden voor een kleine groep belangstellenden met de onderwerpen inventariseren (kijken wat je gebruikt), optimaliseren (besparen waar mogelijk) en compenseren(zelf opwekken).
  • Een persoonlijk advies aan huis, wat ruwweg dezelfde lijnen volgt als de groepssessie.
  • Een warmtescan met een aansluitende analyse, die alleen kan worden uitgevoerd in de koudere periodes.


Elk van die soorten kosten onze energiecoaches veel tijd maar zolang we dat af en toe eens deden was dat 
op vrijwillige basis nog wel te doen .
Wij juichen het toe dat de vraag naar energieadviezen nog steeds toe neemt. Maar voor ons begint het ook een beetje te knellen. We hebben te weinig energiecoaches, het aantal nodige uren wordt te groot om het als een hobby te blijven zien. Ook lopen  onze bijkomende kosten op (zaalhuur en koffie voor de cycli, extra warmtecamera om meer scans tegelijk te doen, cursussen voor energiecoaches etc.).


De oplossing is uiteraard simpel, maar is voor ons toch een drempel waar we over moeten. We komen er namelijk niet meer onderuit een bijdrage te vragen voor onze energie advies activiteiten. Hiervan willen we onze werkelijke kosten betalen, en onze coaches een vrijwilligersvergoeding bieden.

Voor onze huidige energieadviezen vragen wij vanaf 1 juli 2020 een bedrag van
 € 40,00 per advies. Leden van de coöperatie krijgen hierop 10 Euro korting.Bestuur energiecoöperatie Opgewekt Heeze Leende.