Subsidie voor laagdrempelige energieadvies of voor advies op maat.

RRE: Regeling Reductie Energiegebruik

De RRE is van toepassing op koopwoningen in Heeze-Leende. Voor de huurwoningen is er de RREW.
De spelregels voor het krijgen van de subsidie zijn door onze gemeente vastgesteld. Wie in Heeze-Leende woont, kan advies krijgen van onze energiecoaches. Dit advies wordt door de gemeente betaald en is dus zonder kosten.
 

Zelf aan de slag om eenvoudig energie te besparen

Begin met de kleine maatregelen. Onze gemeente betaalt mee om dat mogelijk te maken en Opgewekt Heeze-Leende (OHL) ondersteunt daarbij.

1.   Laagdrempelige advies: hulp om te ontdekken wat wel en niet mogelijk is. Inzicht in verbruik.

2.   Blijkt uit analyse van het laagdrempelige advies dat er behoefte is aan specifieke, aanvullende
       informatie, kan  advies op maat volgen.

 

Aanmelden
Huiseigenaren die gebruik willen maken van de subsidie voor laagdrempelig advies en een aanvullend advies op maat, doen hun aanvraag via het contactformulier op deze website onder vermelding van ‘Aanmelden laagdrempelig energieadvies’. Wij nemen dan per telefoon of via e-mail contact op voor nadere afspraken.

 

Hulp bij de volgende stap – meten is weten
Je krijgt na aanmelding een energiecoach toegewezen. De energiecoach inventariseert jouw situatie en brengt advies uit; hij voert zelf inhoudelijk niets uit. De adviezen worden desgewenst aan huis of online (videobellen) uitgevoerd.

 

Wat doet een energiecoach?

De energiecoach helpt bij het krijgen van inzicht in je energieverbruik. Daarvoor is nodig:

een jaarafrekening van uw energieleverancier, een energiescan en een modelspreadsheet om samen met u het energieverbruik te inventariseren. Na het inventariseren en analyseren kan worden vastgesteld of het energieverbruik buiten de huidige normen ligt. Ook kan worden vastgesteld of de woning in principe geschikt is om van het aardgas af te kunnen.

 

De energiescan

Dit levert overzicht en inzicht op van het huidige energieverbruik en het energieverbruik als dit met zonnepanelen wordt gecompenseerd. Daarbij past advies over toepassing van een warmtepomp waarbij energieverbruik met zonnepanelen wordt gecompenseerd. De uitkomst van de energiescan helpt bij de keuze voor alleen laagdrempelige maatregelen of een aanvullend advies op maat.

 

Laagdrempelige maatregelen

Als het energiegebruik buiten de norm valt, is daar eenvoudig wat aan te doen door op zoek te gaan naar veel- of sluipverbruik. De handleiding hiervoor is in het spreadsheet van de energiecoach te vinden.
Veel- of sluipverbruik kan worden opgespoord met een kWh meter in stekker/wcd vorm of met een slimme kWh-meter. De energiecoach helpt je bij deze zoektocht.
Bij gas is veel- of sluipverbruik lastiger vast te stellen. In het kader van laagdrempelige maatregelen richt de energiecoach zich vooral op warmtelekkages die zonder meetapparatuur direct opvallen. Denk aan kieren bij deuren en ramen, een klassiek ventilatiesysteem. Resultaat van dit advies: u weet welke laagdrempelige maatregelen het meeste effect zullen hebben.
Beoordeling van de isolatie van dak, muur, CV-systeem , raam en vloer wordt niet als laagdrempelig beschouwd. Dit wordt meegenomen bij advies op maat.

Advies op maat – van het gas af

Bij advies op maat wordt uitgegaan van de resultaten uit het laagdrempelig advies en wordt direct ingeschat of de woning geschikt is om van het gas af te gaan. Het kan zijn dat een woning niet geschikt lijkt/blijkt om van het gas af te gaan. Dit kan later opnieuw worden bekeken, als de uitgangspunten of de situatie veranderd is. Bijvoorbeeld na aanvullende isolatie of als er van subsidieregelingen of kortingen gebruik gemaakt kan worden.

Resultaat van dit advies: u weet of uw woning geschikt gemaakt kan worden om van het gas af te gaan en welk type maatregelen daarvoor genomen kunnen worden.


Tenslotte

De energiecoaches van onze coöperatie hebben een opleidingstraject doorlopen en ze staan enthousiast klaar om u vooruit te helpen. Samen met u werken we aan een energie neutrale gemeente. Aarzel niet om contact op te nemen.