Subsidie voor laagdrempelige energieadvies of voor advies op maat.

RRE: Regeling Reductie Energiegebruik

De RRE is voor woningeigenaren van toepassing op hun eigen koopwoning in Heeze-Leende. Voor huurwoningen is er de RREW. De RRE en de RREW zijn subsidieregelingen die door de landelijke overheid zijn ingesteld. De spelregels voor het krijgen van de subsidie zijn daar dan ook vastgesteld. Wie in Heeze-Leende woont, kan thuis advies krijgen van onze energiecoaches. Vanwege de subsidieregeling is dat voorlopig zonder kosten. 

Zelf aan de slag om eenvoudig energie te besparen

Begin met de kleine maatregelen. Onze gemeente betaalt mee om dat mogelijk te maken en Opgewekt Heeze-Leende (OHL) ondersteunt daarbij.

1.   Laagdrempelige advies: hulp om te ontdekken wat wel en niet mogelijk is.

2.   Als uit de analyse van de laagdrempelige advies blijkt dat er behoefte is aan meer specifieke en aanvullende informatie, is er advies op maat. 

Aanmelden
Huiseigenaren die gebruik willen maken van de subsidie voor laagdrempelig advies en een aanvullend advies op maat, doen hun aanvraag via het contactformulier op deze website onder vermelding van ‘RRE laagdrempelig’.
Wij nemen dan per telefoon of via e-mail contact op voor nadere afspraken. 

Hulp bij de volgende stap – meten is weten

Wat houdt de uitvoer van de diensten feitelijk in en wat gaat de coöperatie doen? U krijgt na aanmelding een energiecoach toegewezen. Die adviseert en voert zelf inhoudelijk niets uit.
Vanwege Coronamaatregelen en -adviezen is dat, zo lang dat geadviseerd of gewenst wordt, online. 

Wat doet een energiecoach?

Die helpt bij het krijgen van inzicht in het energieverbruik. Daarvoor is nodig:

een jaarafrekening van uw energieleverancier, een energiescan en een model spreadsheet om samen met u het energieverbruik te inventariseren. Na het inventariseren en analyseren kan worden vastgesteld of het energieverbruik buiten de huidige normen ligt. Ook kan worden vastgesteld of de woning in principe geschikt is om van het aardgas af te kunnen.

De energiescan

Dit levert overzicht en inzicht op van het huidige energieverbruik en het energieverbruik als dit met zonnepanelen wordt gecompenseerd. Daarbij past advies over toepassing van een warmtepomp waarbij energieverbruik met zonnepanelen wordt gecompenseerd. De uitkomst van de energiescan helpt bij de keuze voor alleen laagdrempelige maatregelen of een aanvullend advies op maat. 

Laagdrempelige maatregelen

Als het energiegebruik buiten de norm valt, is daar snel en eenvoudig wat aan te doen door op zoek te gaan naar veel- of sluipverbruik. De handleiding hiervoor is in het spreadsheet te vinden dat de energiecoach gebruikt. Veel- of sluipverbruik kan worden opgespoord met een kWh meter in stekker/wcd vorm of een slimme kWh-meter. De energiecoach helpt bij de zoektocht naar veel- of sluipverbruikers. 

Bij gas is veel- of sluipverbruik lastiger vast te stellen. In het kader van laagdrempelige maatregelen richt de energiecoach zich vooral op warmtelekkages die zonder meetapparatuur direct opvallen. Denk dan aan kieren bij deuren en ramen, een klassiek ventilatiesysteem en mogelijk een slecht ingeregeld cv-systeem. Om de doorstroom van het cv-systeem te meten wordt een Infrarood (IR)-thermometer ingezet.
Beoordeling van de isolatie van dak, muur, raam en vloer wordt niet als laagdrempelig beschouwd. 

Resultaat van dit advies: u weet welke laagdrempelige maatregelen het meeste effect zullen hebben. 

Advies op maat – van het gas af

Bij advies op maat wordt uitgegaan van de resultaten uit de energiescan en wordt direct ingeschat of de woning geschikt is om van het gas af te gaan. Een woning kan niet geschikt lijken/blijken om van het gas af te gaan. Dit kan later opnieuw worden bekeken, mochten de uitgangspunten of de situatie veranderen. Bijvoorbeeld na aanvullende isolatie of als er van subsidieregelingen of kortingen gebruik gemaakt kan worden. 

Resultaat van dit advies: u weet of uw woning geschikt gemaakt kan worden om van het gas af te gaan en welk type maatregelen daarvoor genomen kunnen worden. 

Tenslotte

De energiecoaches van onze coöperatie hebben een opleidingstraject doorlopen en ze staan enthousiast klaar om u vooruit te helpen. Samen met u werken we aan een energie neutrale gemeente. Aarzel niet om contact op te nemen.