Regionale Energie Strategie

Volgens het Nationale Klimaatakkoord van juni 2019 heeft elke regio de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In de RES schrijft een regio op wat ze gaat doen voor 2030 en 2050 om te zorgen voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte. De gevolgen voor Heeze-Leende komen terug in de RES van Metropoolregio Eindhoven (MRE).

 

Het is een lang proces met veel tussenstappen om te zorgen dat de RES er komt. Er zijn ook veel organisaties en mensen bij betrokken: gemeenten, provincie en waterschap werken eraan en ook inwoners en bedrijven worden erbij betrokken. Dat is belangrijk omdat in de RES wordt gekeken naar de hoeveelheid energie die wij straks nog gebruiken. Dus ook hoeveel inwoners en bedrijven zelf gaan doen om minder energie nodig te hebben. Aan het einde van deze rekensom weten we bijvoorbeeld hoeveel windmolens en m2 zonnepark nodig zullen zijn om in Heeze-Leende voor de elektriciteit en verwarming te zorgen die we nodig hebben.

 

Er is begonnen met onderzoek en verzamelen van feiten; deskundigen en wetenschap worden geraadpleegd. De RES in onze regio is nog een concept en daarin kan gelezen worden wat de richting is. In het filmpje van de presentatie voor inwoners van de A2 gemeenten, kun je horen en zien wat de stand van zaken is.

 

De RES is begonnen met heel veel vragen. Er zijn ook al antwoorden en dat worden er steeds meer. Heb jij vragen? Kijk op de pagina vragen en antwoorden van de MRE. Deze pagina wordt elke keer aangevuld.


Warmtebronnenregister van Brabant

De warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Er is afgesproken dat regio’s regionale energiestrategieën maken en dat gemeenten in 2021 transitievisies warmte opleveren. Provincie Noord-Brabant levert hieraan een bijdrage door het beschikbaar stellen van een Brabants warmtebronnenregister.

 

Inhoud

Op basis van openbare data, landelijke onderzoeken en lokale studies wordt gewerkt aan een kaart geografisch overzicht. In beeld zijn huidige en potentiële warmtebronnen, aangevuld met de infrastructuur, gegevens over de warmtevraag en een warmteprojectenkaart.

Volg het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant op www.energiewerkplaatsbrabant.nl als je op de hoogte wil blijven van data updates

2021-02-23 Uitvoeringsagenda Energie Noord-Brabant DEF.pdfKlimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).


klimaatakkoord-c5+Elektriciteit (1).pdf