Heeze-Leende in opvallende weetjes

CBS-cijfers voor Heeze-Leende

 • In 2019 waren in totaal 6.817 huishoudens in de gemeente, met een gemiddeld verbruik per huishouden van:
  - 1.630 m3 gas en
  - 3.390 kWh elektriciteit.
 • Alle huishoudens samen verbruikten (dus zonder bedrijven)
  - 11 miljoen m3 gas
  - 23 miljoen kWh elektriciteit
 • In 2018 lagen in Heeze-Leende ongeveer 12.000 zonnepanelen op 876 daken van woningen en bedrijven, samen goed voor 3,3 miljoen kWh.
 • In 2019 lagen in Heeze-Leende ongeveer 17.000 zonnepanelen op 1.000 daken van woningen en bedrijven. Daarmee wordt zo’n 4.7 miljoen kWh opgewekt. 

Heeze-Leende heeft 133 miljoen kWh per jaar aan elektriciteit nodig als alle huishoudens van het gas af gaan en alléén elektriciteit wordt gebruikt voor koken, verwarmen en warm water. Om duurzaam in die energiebehoefte te voorzien zijn

 • 14 windmolens nodig en die moeten op een onderlinge afstand van 750 meter geplaatst worden.
of
 • bij opwek alleen met zon, zijn er meer dan 380.000 zonnepanelen nodig. Die passen op133 ha grond: dat is minstens 266 voetbalvelden. Het oppervlak van Heeze-Leende is ongeveer 10.500 ha.

Willen we niet zoveel windmolens of niet zoveel ha grond voor zonnepanelen, dan moet er wat anders gebeuren. Stel dat het technisch mogelijk zou zijn om alle cv-ketels te vervangen door warmtepompen; dan komen we een stuk beter uit. In plaats van 11 miljoen m3 gas, verbruiken we dan in Heeze-Leende voor verwarming 28 miljoen kWh. Samen met de 23 miljoen kWh die nodig is voor licht, apparaten etc. wordt het totale energieverbruik 51 miljoen kWh. Om duurzaam in die energiebehoefte te voorzien zijn

 • ongeveer 5 windmolens nodig bij opwek met alleen wind;

of 

 • bij opwek alleen met zon zijn ongeveer 150.000 panelen nodig. Daarvoor is 50 ha grond nodig ofwel zo’n 100 voetbalvelden. 

Tenslotte

De oplossing zal waarschijnlijk liggen in een combinatie van wind èn zon, met warmtepompen en vooral in het verminderen van onze eigen energiebehoefte. Voor bestaande woningen begint dat bij laagdrempelige maatregelen en kijken naar isolatiemogelijkheden en alternatieve installaties. Nieuwbouw start anders en heeft andere vraagstukken om op te lossen. Natuurlijk helpt het ons allemaal als ook bedrijven en industrie in onze gemeente beginnen of doorpakken met maatregelen. Wie doet er mee?