Heeze-Leende in opvallende weetjes

Volgens het CBS:

 • Werd in 2017 gemiddeld per huishouden in Heeze-Leende 
    - 1740 mgas verbruikt.
    - 3550 kWh  Elektriciteit verbruikt.
 • Bedroeg het totaal aantal huishoudens in Heeze-Leende in 2017: 6315 huishoudens.
 • Was het totaal huishoudelijk gebruik in Heeze-Leende (dus zonder bedrijven):
   • 11.000.000 m3Gas.
   • 22.000.000 kWh = 22000 MWh  Elektriciteit.
 • In 2018 was in Heeze-Leende 3.386.000 Wattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd op 786 huizen, dus werd zo'n
   • 3.000.000 kWh aan zonnepanelen-stroom opgewekt
   • Gemiddeld wordt 4300 Wp per woning geïnstalleerd

 

En in Heeze-Leende:

 • Inmiddels wordt in Heeze Leende het equivalent van 1 windmolen ( 3,5 MW ) opgewekt door eigen zonnepanelen (dat is totaal 4 ha. aan inmiddels geplaatste zonnepanelen).

 • Om alle nu nog benodigde elektriciteit voor alle huishoudens van Heeze-Leende op te wekken zijn nog 3 windmolens ( 3,5 MW ) nodig.     

 • windmolen is ongeveer 12 ha. zonnepanelen!

 • Om ook het gasverbruik te elektrificeren zijn nog eens 7 grote windmolens nodig (dat is ongeveer 28 ha. aan zonnepanelen).

 • Een molen van 3,5 Mw heeft een tiphoogte van ca. 200 meter.