Energie café Opgewekt Heeze-Leende

 

Aankondiging Energiecafé op 11 mei 2022

Presentatie van Jeroen van Hemert:

 

 

Beste inwoners van Heeze, Leende en Sterksel,


Het Energiecafé is de manier om met dorpsgenoten in contact te komen over actuele thema’s zoals verduurzaming van de woning.

De Brabantse gezelligheid vinden wij belangrijk en er is voldoende ruimte voor discussie en reflectie.

Het Energie café is voor en door inwoners van onze gemeente.

 

Waar en         Wisselend in één van de drie dorpskernen van 19.30 tot 22.00 uur.

Wanneer:       Hou onze website in de gaten voor de toekomstige data van het energie café en andere activiteiten van de Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende.

Het eerste energiecafé, is op 11 mei 2022 in 't Perron in Heeze, aanvang 19.30 en heeft als thema “Hoe verduurzaam ik mijn huis”

 

Onze energiecoach Jeroen uit Heeze vertelt hoe hij zijn hoekhuis uit 2005 heeft verduurzaamd en gasloos heeft gemaakt. Hij legt uit hoe hij dit heeft gerealiseerd, welke maatregelen heeft hij genomen en hoe de kosten zich verhouden tot de besparingen. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie.

 

Deze avond is gratis voor leden. Aanmelden 

Niet-leden kunnen zich ook aanmelden, graag tegelijk met de aanmelding de entree van €10,00 overmaken op bankrekening Triodos NL76TRIO0212117688 ten name van Coöperatie Opgewekt Heeze-Leende onder vermelding van “Informatieavonden”.
Je betaalt €10,00 en je kunt hiervoor meerdere informatieavonden bijwonen. je bent dan automatisch lid voor dit jaar.

Graag tot ziens in ons energie café.
Namens het bestuur,
Willem Beetz,
Voorzitter Opgewekt Heeze-Leende