Warmtebronnenregister van Brabant

De warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Er is afgesproken dat regio’s regionale energiestrategieën maken en dat gemeenten in 2021 transitievisies warmte opleveren. Provincie Noord-Brabant levert hieraan een bijdrage door het beschikbaar stellen van een Brabants warmtebronnenregister.

 

Inhoud

Op basis van openbare data, landelijke onderzoeken en lokale studies wordt gewerkt aan een kaart geografisch overzicht. In beeld zijn huidige en potentiële warmtebronnen, aangevuld met de infrastructuur, gegevens over de warmtevraag en een warmteprojectenkaart.

Volg het Expertiseteam Warmte Noord-Brabant op www.energiewerkplaatsbrabant.nl als je op de hoogte wil blijven van data updates