Beste inwoners van de gemeente Heeze Leende 

De Leendenaren Henk Los en Piet Lucassen hebben lang geleden het initiatief genomen om een zonnestroomsysteem op de geluidswal langs de A2 te realiseren. Uiteindelijk hebben we Vrij Op Naam bereid gevonden het zonnestroomsysteem te bouwen en te exploiteren.

Lees meer in bijgaande downloads……………..

Zonnestroomsysteem A2 flyer.pdf
Zonnepark A2 plattegrond details 4-6-4 1286 panelen.pdf