Lidmaatschap


Door je lidmaatschap help je ons bij het verwezenlijken van de doelstelling om Heeze-Leende in 2030 zo energie neutraal mogelijk te krijgen.

Wij willen dit doel bereiken door mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar mogelijkheden voor energiebesparing, eigen energieopwekking of medegebruik van andermans energie opwekking.

Door je lidmaatschap kun je op onze algemene ledenvergaderingen mee praten en mee beslissen over onze koers om dat doel te bereiken.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om naast de informatie, die wij op onze website bieden, ook hulp te krijgen in die eigen zoektocht.

Wij hebben daarvoor een aantal energiecoaches met opleiding en ervaring om je te helpen, bijvoorbeeld bij:

  • Bekijken hoe jouw energieverbruik zich verhoudt tot een gemiddeld verbruik en waar een eventueel verschil door te verklaren is.
  • Beoordelen van offertes van verschillende leveranciers op verschillen, waarbij je wel zelf de beslissing neemt.
  • Technisch advies, bijvoorbeeld over zonnepanelen, isoleren, energie besparen of warmtepompen.
  • Indien noodzakelijk kunnen we een warmtescan doen om energielekken op te sporen.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Er is veel mogelijk op het gebied van energietransitie.

 

Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar, over te maken op rekening NL76TRIO0212117688 ten name van energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende.