De berekeningen zijn tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten of aannames.

Per zonnepaneel     opbrengst 350 kWh vermogen

Per windmolen        4 à 5 MW vermogen met opbrengst van 10 miljoen kWh per jaar

Zon of wind              1 windmolen is ongeveer gelijk aan 4 ha zonnepanelen

M3 gas                         omgerekend naar kWh op basis van 1 op 10

M3 gas                          omgerekend naar kWh door warmtepompen 1 op 2½

1 zonnepaneel           er is gerekend met 2 m per paneel

1 ha                           is ongeveer 2 voetbalvelden